NASZA65

podreczniki

SEARCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65

IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KRAKOWIE

Wszyscy uczniowie klas I – VII otrzymają bezpłatne podręczniki, finansowane przez MEN, we wrześniu.

Informacja ta nie dotyczy podręcznika do lekcji religii.

Read More 1

NASI

SPONSORZY


Flash website powered by MotoCMS - a Flash Templates provider.