Podręczniki szkolne

Wszyscy uczniowie klas I – VII otrzymają bezpłatne podręczniki, finansowane przez MEN, we wrześniu.

Informacja ta nie dotyczy lekcji religii.

RELIGIA

Klasa I
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”
wyd. św. Stanisława

Klasa II
Ćwiczenia do nauki religii dla II klasy szkoły podstawowej „Kochamy Pana Jezusa”
wyd. św. Stanisława

Klasa III
Ćwiczenia dla III klasy szkoły podstawowej „Przyjmujemy Pana Jezusa” + prasowanka
wyd. św. Stanisława

Klasa IV
Ćwiczenia do religii dla IV klasy szkoły podstawowej „Słuchamy Pana Boga”
wyd. św. Stanisława

Klasa V
Ćwiczenia do religii dla V klasy szkoły podstawowej „Wierzymy w Pana Boga”
wyd. św. Stanisława

Klasa VI:
Ćwiczenia do religii dla VI klasy szkoły podstawowej „W Kościele umacniamy wiarę”
wyd. św. Stanisława

Klasa VII
Informacje pojawią się w późniejszym terminie.