Archiwum 2021/2022

INFORMACJA
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

W ostatnim czasie popularność w Polsce zyskała zabawka „kulki magnetyczne”.
Jest to zestaw 3 lub 5 milimetrowych, wielo- lub jednokolorowych magnesów o dużej sile
przyciągania w kształcie kulek, bardzo atrakcyjnych wizualnie dla dzieci, których naturalnym
mechanizmem poznawczym jest wkładanie ich do ust.
W listopadzie ubiegłego roku zaalarmowała mnie obiegająca Polskę informacja
o połknięciu przez dziecko kulek magnetycznych i tak mocnym ich połączeniu w jego organizmie, że
konieczna była interwencja chirurgiczna.
Zaznaczam, że przeprowadzone badania laboratoryjne przekroczyły dopuszczalny poziom
wskaźnika strumienia magnetycznego, niektóre nawet ponad pięciokrotnie.
Ze względu na potencjalne zagrożenie, apeluję by zwrócić szczególną uwagę na tego typu
zabawki.
Zachęcam też do zgłaszania wszystkich wątpliwości co do bezpieczeństwa
zabawek do Inspekcji Handlowej np. telefonicznie 12 448-10-30 lub via e-mail:
sekretariat@krakow.wiih.gov.pl
Małopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
Joanna Jahn-Machowska
Przykładowe zdjęcie kwestionowanych kulek, fot. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie.