Grono Pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY   –  mgr Lucyna Mendel-Brania
SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY/edukacja wczesnoszkolna/  –  mgr Małgorzata Olsza
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  –  mgr Anna Poręba (zastępstwo)
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  –  mgr Jolanta Włodarczyk
JĘZYK POLSKI  –  mgr Natalia Dudziak (zastępstwo)
JĘZYK ANGIELSKI  –  mgr Izabela Kubieniec (zastępstwo)
JĘZYK HISZPAŃSKI  –  mgr Ewa Horodyska – Talarek
INFORMATYKA / TECHNIKA / FIZYKA  –  mgr Joanna Bukiej
INFORMATYKA – mgr Bernard Purski
GEOGRAFIA – mgr Kinga Rokicka
HISTORIA  –  mgr Nikodem Kapek
MATEMATYKA  –  mgr Anna Bolek, mgr Krystyna Wszołek
PRZYRODA  –  mgr Krystyna Wszołek
WYCHOWANIE FIZYCZNE  –  mgr Marek Zalewski
RELIGIA  –  ks mgr Stanisław Migas, dk Piotr Piekart
ODDZIAŁ SZEŚCIOLATKÓW  –  mgr Barbara Bonar, mgr Grażyna Dycha
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  –  mgr Elżbieta Poradzisz, mgr Anna Kosakowska
PEDAGOG SZKOLNY   –  mgr Ewa Cichor
LOGOPEDA  –  mgr Ewa Cichor
BIOLOGIA  –  mgr Krystyna Wszołek

CHEMIA  –  mgr Anna Bolek
PSYCHOLOG  –  mgr Ewa Soczek
PLASTYKA / MUZYKA  –  mgr Ewa Ruszkowicz
ŚWIETLICA  –  mgr Ewa Cichor, mgr Teresa Palonek, mgr Jolanta Włodarczyk, mgr Nikodem Kapek

BIBLIOTEKA – mgr Lucyna Mendel – Brania