Grono Pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY   –  mgr Lucyna Mendel-Brania
SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY/edukacja wczesnoszkolna/  –  mgr Małgorzata Olsza
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  –  mgr Anna Jakubas (zastępstwo)
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  –  mgr Jolanta Włodarczyk
JĘZYK POLSKI  –  mgr Paulina Bugajska – Bialik, mgr Natalia Dudziak
JĘZYK ANGIELSKI  –  mgr Izabela Kubieniec, mgr Monika Wojdak
JĘZYK HISZPAŃSKI  –  mgr Izabela Kubieniec
TECHNIKA / FIZYKA  –  mgr Joanna Bukiej
INFORMATYKA – mgr Jolanta Kwaśniak – Alibożek
GEOGRAFIA – mgr Kinga Rokicka
HISTORIA  –  mgr Nikodem Kapek
MATEMATYKA  –  mgr Anna Bolek, mgr Krystyna Wszołek
PRZYRODA  –  mgr Krystyna Wszołek
WYCHOWANIE FIZYCZNE  –  mgr Marek Zalewski
RELIGIA  –  ks mgr Stanisław Migas, dk Dawid Werner
ODDZIAŁ SZEŚCIOLATKÓW  –  mgr Koleta Salawa, mgr Grażyna Dycha
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  –  mgr Elżbieta Poradzisz, mgr Anna Kosakowska
PEDAGOG SZKOLNY   –  mgr Ewa Cichor
LOGOPEDA  –  mgr Ewa Cichor
BIOLOGIA  –  mgr Krystyna Wszołek

CHEMIA  –  mgr Anna Bolek
PSYCHOLOG  –  mgr Ewa Soczek
PLASTYKA / MUZYKA  –  mgr Anna Jaszowska
ŚWIETLICA  –  mgr Ewa Cichor, mgr Teresa Palonek, mgr Jolanta Włodarczyk, mgr Nikodem Kapek, mgr Kinga Rokicka, mgr Natalia Dudziak

BIBLIOTEKA – mgr Lucyna Mendel – Brania, mgr Teresa Palonek