Ogłoszenia

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż parking znajdujący się za szkołą jest przeznaczony dla pracowników szkoły, samochodów dostawczych przyjeżdzających
z załadunkiem oraz dzieci, które przyjeżdzają
na zajęcia rowerami i korzystają ze stojaków rowerowych.
Dzieci te wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu bezpośrednio do szatni.

Pozostałe dzieci wchodzą bramą główną i kierują się bezpośrednio do wejścia, do szatni.

Rodziców odprowadzających dzieci
do przedszkola informujemy, iż od tego roku
nie wchodzą one przez wejście szkolne. Należy wejść bramą główną i kierować się na wprost
do wejścia, które znajduje się w nowym budynku przedszkola.

Wszystkich rodziców prosimy o korzystanie
z parkingu, który znajduje się przy placu
przed szkołą, nieopodal trawiastego boiska
TS Rybitwy.
Dziękujemy.