Oferta

NASZA OFERTA:

Oferujemy świetlicę w godzinach od 7:00 -17:00 z bogatą ofertą zajęć dla dzieci.

Uczniowie uczą się w klasach, w których stosuje się nowoczesne metody i formy nauczania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwości i potrzeby każdego ucznia.  Działania edukacyjne wspieramy korzystając z programu „Indywidualni.pl”. Pracujemy metodą projektów.

Dla uczniów organizowane są zajęcia dodatkowe: kółko matematyczne LOGIKO,  kółko plastyczne, kółko wokalno-artystyczne, kółko języka angielskiego, SKS, zajęcia sportowe-gry i zabawy dla dzieci ze świetlicy,  realizujemy innowacje pedagogiczne: jezyk angielski w każdej klasie, szachy klasa II i III. W szkole prowadzone są przez podmioty zewnętrzne zajęcia dodatkowe: z języka angielskiego,  zajęcia z tańca – Chearliderki, ,zajęcia z piłki ręcznej. Bierzemy udział w programie „Małopolskie talenty”,.. Corocznie organizujemy akcje „Lato w szkole” oraz „Zima w szkole”.  

We współpracy z Domami Kultury MDK przy al. 29 listopada w Krakowie, Staromiejskie Centrum Kultury w Krakowie,, MDK im. KI Gałczyńskiego organizujemy zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty. W roku szkolnym 2018/2019 są to zajęcia rytmiczne dla dzieci z klas I i II, warsztaty oraz wycieczki „Historia Krakowa”, warsztaty integracyjne „Podaruj chwilę”. Na terenie szkoły działają różne organizacje: Koło PCK, Samorząd Uczniowski. Aktywnie współpracujemy z WOŚP.

Nasi nauczyciele przygotowują uczniów do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Uczniowie wymagający dodatkowego wsparcia wychowawczo-edukacyjnego korzystają z pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, neurologopedycznej. Uczestniczą także w zajęciach rewalidacyjnych, kompensacyjnych, wyrównawczych, terapii pedagogicznej Oferujemy również zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności w zakresie umiejętności matematycznych, językowych, artystycznych oraz pracujemy nad rozwojem kompetencji społecznych i komunikacyjnych. W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie klas III pobierają naukę pływania.  Przy sprzyjającej pogodzie lekcje oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe odbywają się w dużym, szkolnym ogrodzie. Dysponujemy nowym placem zabaw „Radosna szkoła” oraz nowym wielofunkcyjnym boiskiem sportowym. Posiadamy bardzo nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu, nowoczesną pracownię językową oraz e-klasę;  bibliotekę z bogatym, systematycznie wzbogacanym o nowości wydawnicze księgozbiorem i czytelnią, prenumerujemy czasopisma dla dzieci: „Świerszczyk”, „Kumpel”, „Victor Junior”, „National Geographic”. W ramach współpracy z  organizacją studencką Aiesec realizujemy warsztaty językowe, goszcząc w szkole przedstawicieli różnych narodowości i kultur (Jordania, Mongolia, Chiny, Gruzja).

Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne z dostępem do internetu, które umożliwiają przekazywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób. Dysponujemy nowoczesną salą gimnastyczną, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, Możemy korzystać z trawiastego boiska do piłki nożnej.  Dzieci korzystają z obiadów (catering) wydawanych w szkolnej jadalni. Do tradycji szkoły należy organizowanie Międzyszkolnych Spotkań Uczniowskich, debat, które cieszą się dużą popularnością wśród uczniów ze szkół na terenie Dzielnicy XIII. Przyjęta forma rozwija u dzieci kreatywność, samodzielność, umiejętność prowadzenia dyskusji. Uczy także szacunku do drugiego człowieka. Organizujemy międzyszkolny turniej języka angielskiego”Słowo, muzyka, śpiew”. Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoły Promującej Zdrowie”, „Szkoły Przyjaznej Uczniom”, „Szkoły z Klasą”, „Certyfikat Wielkiego Serca”. Bierze udział w projektach finansowanych z funduszy europejskich: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczymy również w projektach: „Kupiecki Kraków”, „Krakusek”, „Stars”,  „Młodzi głosują”, „Warsztaty -teatralne”.

Nasi uczniowie co roku wyjeżdżają na zielone szkoły. Ta forma wypoczynku, połączona ze zdobywaniem wiedzy, doskonale integruje grupę klasową. Pozwala także na lepsze poznanie i zrozumienie każdego ucznia co przekłada się później na efekty pracy w warunkach szkolnych. Współpracujemy z Osiedlowym Domem Kultury „Rybitwy”, Radą Dzielnicy XIII, parafią, Strażą Miejską, policją (ruch drogowy), specjalistycznymi poradniami.

W szkole jest catering.

Liczba oddziałów: 8.

Liczba sal lekcyjnych: 7 – pracownia komputerowa, sala gimnastyczna.

Liczba uczniów: 204.

Godziny zajęć lekcyjnych: 8:00 – 14:50,

Godziny pracy administracji szkolnej: 9;00 – 14:00

Dyżur dyrektora szkoły dla rodziców: wtorek 13:00-14:00, czwartek 10:00-11:00

Psycholog: czwartek 9:00-12:00

Pedagog-logopeda: poniedziałek – czwartek 9:00-12:30

Biblioteka: Poniedziałek: 9:30-11:30 Wtorek: 9:30-11:30 Czwartek: 10:00-12:00 Piątek: 11:00-13:00

Opieka pielęgniarki: środa, czwartek, piątek.

Posiadamy dziennik elektroniczny.