Historia

• Dzieje szkoły po 31 XII 1918 roku są mało znane. Wiadomo, ze nauka odbywała się
w budynku z jedną izbą szkolną oddanym do użytku na początku XX stulecia. Ówczesna Publiczna Szkoła Powszechna I-do stopnia, prowadzona przez jednego nauczyciela, realizowała program czterech klas w ciągu siedmiu lat nauki. W szkole prowadzono kursy przysposobienia rolniczego.
• Dokumenty pochodzące z okresu okupacji niemieckiej, 1939-1945, wskazują na to, że szkoła pracowała na tym samym stopniu organizacyjnym. Nadal prowadził ją jeden nauczyciel.
• Około roku 1949 został oddany do użytku nowy budynek szkolny, który oprócz dawnych dwóch izb powiększył się o trzecią, mieszkanie dla kierownika szkoły.
• W dniu 20 XI 1976 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Czesława Janczarskiego. Na uroczystość przybyło wielu gości władze oświatowe i polityczne Dzielnicy Podgórze. Obecna była również żona Czesława Janczarskiego, pani Krystyna Janczarska, przedstawiciele Związku Literatów Polskich, oraz redakcji naczelnej „Misia”. Młodzież przedstawiła wiadomości o życiu i twórczości nowego patrona szkoły. Odsłonięto tablicę pamiątkową, ufundowaną przez zakład Opiekuńczy „Elton”.
• 10 czerwca 2001 roku to dzień szczególny dla całej społeczności szkolnej bowiem
w tym dniu otrzymaliśmy Sztandar ufundowany przez rodziców uczniów naszej szkoły.
• W tym samym roku, 18 grudnia, odbyła się uroczystość otwarcia, nowo powstałej, sali gimnastycznej. Do momentu jej powstania uczniowie mieli zajęcia z wychowania fizycznego na holu szkolnym. Sala powstała za pieniądze przekazane przez Miasto. Uroczyste otwarcie uświetnił swą obecnością prezydent Miasta.
W roku 2003 szkoła otrzymała certyfikat „ Szkoły z klasą”.
• W roku szkolnym 2004/ 2005 szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjnego „ Dzień wiosny w Europie”. W tym roku poświęcony był dialogowi między uczniami i nauczycielami oraz osobistościami lokalnymi, regionalnymi, narodowymi i międzynarodowymi na temat wspólnej Europy i jej wizji na przyszłość. Przybliżono uczniom zagadnienia Konstytucji Europejskiej.
• W 2005 roku część terenu zielonego znajdującego się przy szkole została przekształcona na plac zabaw dla dzieci, z którego mogą korzystać uczniowie w czasie pobytu w szkole i po zajęciach lekcyjnych.
• Od 2009 szkoła uczestniczy w programie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W I półroczu program realizowała klasa II. Efektem tej pracy była prezentacja teatralna zakończona ogromnym sukcesem zarówno nauczyciela prowadzącego zajęcia jak i jego wychowanków. Dalszy etap realizacji powyższego programu przejęła obecna klasa I.
• We wrześniu 2009 roku w szkole ruszył program unijny „ Owoce w szkole”. Ma on na celu popularyzację wyrabiania wśród uczniów nawyków zdrowego żywienia. Szkoła aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami społecznymi znajdującymi się na terenie osiedla Rybitwy. Wyrazem tego jest udział
w akcjach między innymi Projekt Logo dla Stowarzyszenia „ Partycypuj”.
• Z upływem lat placówka poszerza swoje horyzonty. Dzięki nowym wyposażeniom m.in. sali informatycznej, gimnastycznej, sal lekcyjnych, biblioteki. Uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania i czuć się w szkole miło bezpiecznie.