Dokumenty szkoły

STATUT-SP65

Procedura bezpieczeństwa przedszkole wrzesień Szkoła Podstawowa nr 65 w Krakowie zasady pracy

Szkoła Podstawowa nr 65 w Krakowie zasady pracy

Plan Pracy Świetlicy Szkolnej

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE:

 

KLASA 1

Wymagania klasa 1

Angielski 1 klasa

Religia 1 klasa

 

KLASA 2

Angielski 2 klasa

Religia 2 klasa

 

KLASA 3

Angielski 3 klasa

Edukacja informatyczna 3 klasa

 

KLASA 4

Angielski 4 klasa

Religia 4 klasa

j. polski 4

Matematyka 4 klasa

Historia 4 klasa

Przyroda 4 klasa

Informatyka 4 klasa

Plastyka 4 klasa

Muzyka

 

KLASA 5

Angielski 5 klasa

Religia 5 klasa

Biologia 5 klasa

j.polski 5 klasa

Historia 5 klasa

Matematyka 5 klasa

Geografia

Plastyka 5 klasa

Muzyka

Informatyka 5 klasa

 

KLASA 6

Religia 6 klasa

Biologia 6 klasa

Geografia

j. polski 6 klasa

Historia 6 klasa

Matematyka 6 klasa

Angielski 6 klasa

Plastyka 6 klasa

Muzyka

Informatyka 6 klasa

 

KLASA 7 

Geografia

Angielski 7 klasa

Hiszpański 7 klasa

Religia 7 klasa

Chemia 7 klasa

Biologia 7 klasa

j. polski 7 klasa

Historia 7 klasa

Matematyka 7 klasa

Plastyka 7 klasa

Muzyka

Informatyka 7 klasa

 

KLASA 8 

Angielski 8 klasa

Hiszpański 8 klasa

Religia 8 klasa

Chemia 8 klasa

Matematyka 8 klasa

Biologia 8 klasa

J. polski 8 klasa

Historia 8 klasa

Wos 8 klasa

Geografia

Informatyka 8 klasa